• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  display window
  shop window
  window
  áp phích nhỏ trên tủ kính bày hàng
  window bill
  quảng cáo tủ kính bày hàng
  window advertising
  sự bài trí trong tủ kính bày hàng
  window display
  sự bày trí trong tủ kính bày hàng
  window display
  trang trí tủ kính bày hàng
  window decoration
  window-case

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X