• Thông dụng

  Thermos flask, vacuum flask.
  Library card
  (điện) Plug.
  Phích ba chạc
  A three-pin plug

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  plug

  Giải thích VN: Cực cắm điện nối để gắn vào lấy điện, đưa điện vào thiết bị sử dụng [[điện. ]]

  cắm phích điện
  plug in
  chuyển mạch kiểu phích cắm
  plug switch
  công tắc kiểu phích cắm
  plug contact
  dây phích
  plug wire
  hãm bằng phích cắm
  plug braking
  liên kết kiểu cắm vào (phích cắm vào điện)
  plug-in connection
  phích cắm
  plug-in unit
  phích an toàn
  safety plug
  phích ba chạc
  three-pin plug
  phích cắm (trên) tường
  wall plug
  phích cắm ba pha
  three-pin plug
  phích cắm hai chạc
  two-pin plug
  phích cắm hai chân
  two-pin plug
  phích cắm không thuận nghịch
  nonreversible plug
  phích cắm máy hát đĩa
  phono plug
  phích cắm nhiều dây chốt
  multiconductor locking plug
  phích cắm phân cực
  nonreversible plug
  phích cắm đầu ra
  plug-type outlet
  phích chuyển mạch
  plug switch
  phích cắm
  socket plug
  phích hai chạc
  two-pin plug
  phích hai cực
  two pin plug
  phích kiểu quả chuối
  banana plug
  phích cắm
  jack plug
  phích đàn hồi
  banana plug
  sự nối bảng phích cắm
  plug connection
  sự nối kiểu phích cắm
  plug-type connection
  tính tương thích phích cắm
  plug compatibility
  tương thích phích cắm
  plug-compatible
  đầu ra kiểu phích cắm
  plug-type outlet

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  thermos

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X