• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  feed rate

  Giải thích VN: tốc độ nguyên vật liệu được đưa vào qua máy bằng một quy [[trình. ]]

  Giải thích EN: The speed at which material is moved through a machine by a process.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X