• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  signal to noise ratio

  Giải thích VN: Tỷ lệ mức độ sóng hiệu so với nhiễu âm, tính bằng đơn vị decibel.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X