• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  business man (businessman)
  businesspeople
  dealer
  thương nhân bán lẻ
  retail dealer
  thương nhân bán sỉ
  wholesale dealer
  thương nhân giấy phép, môn bài
  licensed dealer
  thương nhân vốn nhỏ
  small dealer
  merchandiser
  merchant
  thương nhân dẫn đầu
  leading merchant
  thương nhân giàu
  substantial merchant
  thương nhân lưu đông
  travelling merchant
  thương nhân lưu động
  travelling merchant
  thương nhân nhập khẩu
  import merchant
  thương nhân Trung Quốc
  Chinese merchant
  thương nhân xuất khẩu
  export merchant
  trader
  thương nhân bán lẻ
  retail trader
  thương nhân thể
  sole trader
  thương nhân sừng sỏ
  horse trader
  thương nhân tự doanh
  sole trader
  tradesman

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X