• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  osmose
  osmosis
  nhiệt thẩm thấu
  thermo-osmosis
  quá trình thẩm thấu
  osmosis process
  sự thẩm thấu ngược
  reverse osmosis
  thẩm thấu ngược
  reverse osmosis
  osmotic
  áp lực thẩm thấu
  osmotic pressure
  áp suất thẩm thấu
  osmotic pressure
  hệ số thẩm thấu
  osmotic coefficient
  tác dụng thẩm thấu
  osmotic acting
  osmotic phenomenon

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  endosmosis
  osmose
  osmotic
  áp suất thẩm thấu
  osmotic pressure
  tính thấm thấu
  osmotic permeability

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X