• Thông dụng

  Động từ
  to inspect

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  inspect
  inspection
  quan thanh tra hỗn hợp
  Joint Inspection Unit-JIU
  ngày tháng thanh tra thử nghiệm
  Dates for Inspection and Testing
  pháp lệnh thanh tra thịt
  meat inspection Act
  quan thanh tra
  inspection agency
  sự lập kế hoạch thanh tra
  inspection and test planning
  sự thanh tra kỹ thuật
  technical inspection
  sự thanh tra phòng ngừa
  preventive inspection
  sự thanh tra tăng cường
  increased inspection
  sự thanh tra tăng cường
  tightened inspection
  thanh tra thiết kế
  design inspection
  thanh tra thử nghiệm
  Inspection and Testing
  thanh tra độc lập
  Independent Inspection
  thời gian thanh tra thử nghiệm
  Inspection and Testing, Dates for
  supervise

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X