• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  ultimate-load design

  Giải thích VN: Việc thiết kế một trục để thể mang một tải trọng theo tiêu chuẩn an toàn, chẳng hạn như khả năng tải tối [[đa. ]]

  Giải thích EN: The design of a beam so it can carry the design load multiplied by the safety factor, i.e., its ultimate load capacity. Also, LIMIT-LOAD DESIGN.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X