• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  india ink

  Giải thích VN: Chất màu đen đặc làm từ muội đèn trộn với keo hoặc [[hồ. ]]

  Giải thích EN: A solid black pigment made from lampblack mixed with glue or size.a solid black pigment made from lampblack mixed with glue or size.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X