• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  multilevel control theory

  Giải thích VN: Một thuyết để điều khiển một hệ thống lớn tròg đó 1 vấn đề mang tính tổng thể được mổ xẻ ra thành những vấn đề nhỏ dễ giải quyết hơn thỏa mãn các mục tiêu tổng [[thể. ]]

  Giải thích EN: A theory for controlling large-scale systemsin which a large, complex, overall control problem is broken down into a number of simpler and more easily managed subproblems that still satisfy the overall system objectives and constraints.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X