• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  paper currency
  tín không chuyển đổi được của tiền giấy
  inconvertibility of paper currency
  bank bill
  paper
  bản vị tiền giấy (được áp dụng từ năm 1931)
  paper standard
  bản vị tiền giấy được quản
  managed paper standard
  tiền giấy thể chuyển đổi
  convertible money/paper
  tín không chuyển đổi được của tiền giấy
  inconvertibility of paper currency
  paper money
  soft money

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X