• Thông dụng

  Động từ

  to reveal, to unveil, to let out
  tiết lộ một mật
  to unveil a secret


  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  divulge
  reveal
  UnCover

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  disclosure
  nguyên tắc tiết lộ công khai
  disclosure principle
  nguyên tắc tiết lộ đầy đủ
  principle of full disclosure
  sự không tiết lộ
  non disclosure
  sự tiết lộ tự nguyện
  voluntary disclosure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X