• Thông dụng

  Động từ
  to creep, to crawl

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  creep
  chống trườn
  creep-resisting
  sự trườn lùi (cán thép)
  backward creep
  sự trườn ray
  creep of rails
  sự trườn tiến (cán thép)
  forward creep

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  crawl
  đi lẻn, , trườn
  slide to move smoothly along a plane coast, crawl , creep

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X