• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  bridge abutment

  Giải thích VN: Một trong hai đầu nhiệm vụ đỡ các kết cấu của cây [[cầu. ]]

  Giải thích EN: One of two terminal supporting structures of a bridge.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X