• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  axis of reference
  cutting out click
  standard shaft

  Giải thích VN: Một trục giới hạn 0 trừ đi khoảng cách cho [[phép. ]]

  Giải thích EN: A shaft with zero allowance minus a specified tolerance.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X