• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flexural
  meander
  cổ đoạn sông uốn khúc
  neck of meander lobe
  sự dịch chuyển đai uốn khúc
  swinging of meander belt
  sự đo uốn khúc
  meander survey
  meandering
  chỉ số uốn khúc (sông)
  index of meandering
  sông uốn khúc
  meandering river
  meandering, braided
  meandrine
  tortuous
  dòng uốn khúc
  tortuous flow
  wandering
  winding
  mức độ uốn khúc
  winding step

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X