• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  ring

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  circle
  phân khoảng trên vành độ
  circle graduation
  sự lệch tâm vành độ
  eccentricity of circle
  vành độ cao
  altitude circle
  vị trí vành độ (trong phép đo góc)
  position of circle
  disc
  disk
  face
  vành độ phải
  face-right
  vành độ trái
  face-left
  vành độ trái (thuận kính)
  face left
  limb

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X