• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  adjusting screw
  adjustment screw
  vít hiệu chỉnh chạy cầm chừng
  idle mixture adjustment screw
  vít hiệu chỉnh thô
  coarse adjustment screw
  vít hiệu chỉnh tinh
  fine adjustment screw
  corrector

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X