• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  empire cloth

  Giải thích VN: Loại vải được thấm với dầu lanh để làm vật liệu cách [[điện. ]]

  Giải thích EN: Cloth that is impregnated with linseed oil and used as an insulating material.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  empire closure
  insulating closure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X