• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  reserves

  Giải thích VN: Lượng khoáng sản, dẩu mỏ hoặc các vật liệu hữu ích hoặc giá khác thể khai thác được nằm trong vùng quy [[định. ]]

  Giải thích EN: The amount of workable minerals, petroleum, or other such useful or valuable material that is calculated to lie within prescribed boundaries.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  stores

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X