• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  scale drawing

  Giải thích VN: Một bức vẽ trong đó mỗi yếu tố được thể hiện trong một tỷ lệ cân xứng cho một vật hay một cấu [[trúc. ]]

  Giải thích EN: A drawing in which each element is shown in the same proportion to an existing or proposed object or structure.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X