• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  excelsior

  Giải thích VN: Vật chất được ép ra tạo bởi các bào gỗ cong [[nhỏ. ]]

  Giải thích EN: A packing material usually made of fine, curled wood shavings.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  case
  casing
  enclosure
  housing
  shell
  chip stone
  planing chip
  scabs
  scobs
  shaving
  wood chip
  wood shaving
  wood wool
  wood-chippings

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  packaging

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X