• Faire des révisions; réviser
    Vài tháng nữa sẽ tới thi phải ôn tập mới được
    l'examen aura lieu dans quelques mois , il faut réviser

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X