• Mois.
  Règles.
  tháng
  avoir ses règles.
  Terme (de l'accouchement).
  Đẻ trước tháng
  accoucher avant terme
  ba tháng một lần
  trimestriel;
  Hai tháng một lần
  ��bimestriel
  Hằng tháng
  mensuellement
  Lương tháng
  ��salaire mensuel
  Lương tháng thứ mười ba
  ��le treizième mois; le mois double
  Mỗi tháng hai lần
  ��bimensuel
  Sáu tháng một lần
  ��semestriel.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X