• Délibérer; traiter
  Người trong gia đình bàn bạc về việc cưới xin
  les membres de la famille délibèrent sur le mariage
  bàn bạc một công việc
  traiter une affaire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X