• Hôpital; clinique
  Nhận một bệnh nhân vào bệnh viện
  admettre un malade à l'hôpital
  bệnh viện đa khoa
  polyclinique
  bệnh viện ngoại trú
  policlinique

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X