• Qui sait
  Đang đẹp trời biết đâu chiều sẽ mưa
  il fait beau temps, mais qui sait sil va pleuvoir ce soir
  Ne savoir comment; ne savoir où; ne savoir pourquoi
  Khó khăn sắp tới biết đâu lường
  on ne saurait comment prévoir les difficultés qui vont survenir
  Biết đâu lại ác đến thế
  on ne sait pourquoi il est si cruel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X