• Mesurer
  Lường gạo
  mesure de riz
  Sonder; prévoir
  Biết đâu đáy biển đầy vơi lường
  comment pourrait-on sonder la profondeur de la mer
  Leurrer; duper
  lường cả những người họ hàng với
  il leurre même ses parentés
  kẻ đi lường
  dupeur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X