• Savoir d'avance ce qu'il faudra faire
    Anh cho biết anh cần bao nhiêu để tôi biết chừng
    dites combien vous en avez besoin pour que je sache d'avance ce qu'il faudra faire

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X