• Expliquer; rendre raison d'un fait
    Việc ấy không thể biện giải được
    cette absurdité, on ne saurait l'expliquer

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X