• Espacé; entrecoupé; intermittent
  Các cây cách quãng năm mét
  des arbres espacés de cinq mètres
  ánh sáng lập lòe cách quãng
  lumière intermittente

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X