• Peser; soupeser; balancer; délibérer
  Sau khi cân nhắc
  tout bien pesé
  Cân nhắc lẽ
  soupeser des arguments
  Cân nhắc lợi hại
  balancer le pour et le contre
  Cân nhắc trước khi nhận
  délibérer avant d' accepter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X