• Question; questionnaire
  Đặt một câu hỏi cho thí sinh
  poser une question au candidat
  Sau bài khoá câu hỏi
  après le texte , il y a un questionnaire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X