• (nghĩa xấu) discutailler; ergoter; ratiociner; pointiller; discuter sur la pointe d'une aiguille
  Cãi thì ích  ?
  discutailler ne sert à rien
  Người tật cãi
  personne qui a la manie d'ergoter
  Các anh cãi thế thì được không
  à quoi cela vous avancerait-il de ratiociner?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X