• Travestir; déguiser
  Được cải trang thành người ăn mày
  être travesti en un mendiant
  Cải trang một người đàn ông thành phụ nữ
  déguiser un homme en femme

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X