• Isolé; solitaire; seul; esseulé
  Một ngôi nhà chơ sườn núi
  une maison isolée sur la pente de la montagne
  sống chơ
  il vit solitaire
  cảm thấy chơ một miền xa lạ
  il se sent esseulé dans une région inconnue

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X