• Ne pas compenser
    Bây giờ của chẳng cuộc sống nghèo khổ khi xưa
    maintenant il est riche ,cela ne compense pas sa vie misérable de jadis

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X