• Huit.
  Trong tám ngày nữa
  dans huit jours
  Trang tám
  page huit
  Ngày tám tháng này
  le huit de ce mois
  Con tám
  huit de coeur
  Huitieme
  Ngày 8 âm lịch
  le huitieme jour du calendrier lunaire
  bộ tám
  (âm nhạc) octuor
  Gấp tám
  ��octuple
  Lai một phần tám
  ��(nhân loại học) octovon
  Ngày thứ tám
  ��(sử học) octidi
  ống tám cực
  ��octode
  Phần tám
  ��huitième
  Quãng tám
  ��(âm nhạc) octave
  Tám âm tiết
  ��octosyllabe
  Tám cạnh
  ��(toán học) octogonal
  Tám chân
  ��(động vật học) octopode
  Tám cột
  ��(kiến trúc) octostyle
  Tám
  ��octavo; huitièmement
  Tám mươi
  ��quatre-vingts
  Tám mươi tuổi
  ��octogénaire
  Tám nhị
  ��(thực vật học) octandre
  Tám nhụy
  ��(thực vật học) octogyne
  Tăng gấp tám
  riz parfumé (variété de riz cultivé au Nord du Vietnam).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X