• Guider; indiquer; renseigner; prescrire
  Chỉ dẫn cho một thanh niên trong việc chọn nghề
  guider un jeune homme dans le choix de son métier
  Chỉ dẫn cho ai về một việc
  renseigner quelqu'un sur une affaire
  Thày thuốc chỉ dẫn cách điều trị
  le médecin prescrit un traitement
  điều chỉ dẫn
  renseignement ; prescription ; indication ; instruction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X