• Commander; diriger; tenir la barre
  Chỉ huy một đội quân
  commander une armée
  Chỉ huy một dàn nhạc
  diriger une orchestre
  Chính anh ấy người chỉ huy
  c'est lui qui tient la barre
  chế độ kinh tế chỉ huy
  dirigisme
  kinh tế chỉ huy
  économie dirigée
  quyền chỉ huy
  commandement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X