• Donner des directives
  Directive; prescription; instruction
  Nhận chỉ thị của thủ trưởng
  recevoir des directives du chef
  Đúng theo chỉ thị của cấp trên
  conformément aux prescriptions de l'autorité supérieure
  Ra chỉ thị cho nhân viên
  donner des instructions au personnel
  (hóa học) indicateur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X