• Trouer; percer; perforer
  Chọc thủng tường
  trouer le mur
  Chọc thủng một tấm ván
  percer une planches
  Viên đạn đã chọc thủng ruột
  la balle a perforé lintestin
  (quân sự) ouvrir une brèche; briser
  Chọc thủng vòng vây
  briser un encerclement
  Chọc thủng mặt trận
  ouvrir une brèche de front

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X