• Président
  Chủ tịch nước cộng hoà
  Président de la République
  Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng
  président du Conseil des ministres
  Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
  président du Conseil d'Etat
  chức chủ tịch
  présidence
  chủ tịch
  présidente

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X