• Détenir; receler
  Chứa chấp của ăn cắp
  détenir des objets volés ; receler des objets volés
  Chức chấp kẻ gian
  détenir un malfaiteur
  người chứa chấp
  le receleur
  sự chứa chấp
  le recel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X