• Prouver; justifier; démontrer
  Chứng minh một sự việc
  prouver un fait
  Tình hình thời sự đã chứng minh dự đoán của chúng ta
  les événements du jour ont justifié nos prévisions
  Chứng minh một định
  démontrer un théorème
  sự chứng minh
  justification ; démonstration

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X