• Expérimenté; chevronné; expert
  Chai tay trong việc bếp núc
  expérimenté dans l'art culinaire
  Người tài xế đã chai tay
  un conducteur chevronné
  Một nhà thuật đã chai tay
  un technicien expert

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X