• Diviser; désunir; partager
  Lợi ích nhân đã chia rẽ họ
  les intérêts personnels les ont divisés
  Chia rẽ một gia đình
  déunir une famille
  Vấn đề đã chia rẽ hội nghị
  question qui a divisé l'assemblée
  chia uyên rẽ thuý
  séparer les amoureux ; empêcher les amoureux de s'unir
  sự chia rẽ
  schisme ; scission ; dissension ; dissidence ; activité fractionnelle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X