• Préparer; disposer; se disposer; prendre ses dispositions
  Chuẩn bị một ngày lễ
  préparer une fête
  Chuẩn bị cho ai nhận một tin buồn
  disposer quelqu'un à une mauvaise nouvelle
  Chuẩn bị ra đi
  se disposer à partir ; prendre ses dispositions pour partir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X