• Série; cha†ne; suite; enfilade; kyrielle; défilé; litanie; chapelet; fusée
  Chuỗi hội tụ
  série convergente
  Chuỗi hạch
  cha†ne ganglionnaire
  Chuỗi vòng
  suite d'anneaux
  Chuỗi hạt trai
  enfilade de perles
  Chuỗi lời thô tục
  kyrielle de mots grossiers
  Chuỗi ức
  défilé de souvenirs
  Chuỗi yêu sách
  litanie de réclamations
  Chuỗi xúc-xích
  chapelet de saucisses
  Chuỗi cười
  fusée de rire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X