• Élastique
  Chất khí thì co giãn
  les gaz sont élastiques
  Điều lệ ấy còn co giãn
  ce règlement est encore élastique
  ý nghĩa của từ ấy co giãn
  le sens de ce mot est élastique

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X